Skip to main content

YSGOL SABBOTHOL: O DAX OLYGIAD Parch. R THOMAS, Glandwr, Parch. O. JONES, Pwllhell Cyf. I.—Rhif. 8. PRIS CEINIOG. CYNWYSIAD. Y PREGETHWR A'R ATHRAW. Gan y Parch. H. Jones, BirLenhead. 113 Y WerS GyffredÌnoL Gan y Parch L. Jones, Ty'n-y-coed. DOETHINEB SOLOMON...................... 115 PECHOI) SOLOMON....................... U6 DIARHEBION SOLOMON................... 118 LLAIS DOETHINEB...................... 119 OLION SOLOMON. Gan A. B. C................... 120 YMGOM RHWNG DAU ATHRAW,—Y DIOG A'R LLAFURUS. Gan y Parch. J. R. William, Hirwaen................... 121 Darlleniaeth. CAMDDEFNYDDIO LLYTHYRENAU.......... 123 SIMON JONES, BALA, A:I DDOSBAETH. Gan y Parch. D. Evans, Caerfyrddin......................... 124 Teilwng o sylw Athrawon. Y BEIEL FEL LLYFR..................... GOLWG DEG AR Y BEIBL.................. MYNEGU Yll OLL A WYDDOM................ DYSGU YN WASTAD...................... Adran y Plant— LLYFR CENHEDLIAD IESU GRIST. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdare.... DYLEDSWYDD AELODAU AT YR YSGOL SABEOTHOL....... BAEDDONIAETH............................ COFNODION............................. TACHWEDD, 1884. PWLLHELI: ARGEAFFWYD GAN HICHD. JOXES, 19, HEOL FAWR.