Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

~wm EJtlI Ysgol Sabbothol- O DAN OLYGIAD Parch. R. THOMAS, Glandwr, Parch. O. JONES, Pwllheli. Cyf. I.—Rhif. 7. CYNWYSIAD. EIN POBL IEUAINC A PHROFION Eü CREFYDD. Gan y Parch. D. Silyn Evans, Aberdare ..................... Y WerS Gyffredinol. Gan y Parch L. Jones, Ty'n-y-coed. siars dafydd i solomon..................99 dewisiad solomon ..... adíìiladaeth y deml cyflwyniad y deml...... FFRWYTHLONDEB PRESENOL GWLAD CANAAN. Gan y Parch. O. Jones.Pwllheli..................... ... 103 RHYS JONES AT DDYSGYBLION. Gan Meirionfah .........105 MRS. MORGANS, SAMMAH, FEL ATHRAWES. Gan y Parch. R. 0. Evans, Sanunah ... ... ... ... ... ... ... ... 107 Y FANTAIS 0 FABWYSIADU Y DREFN SAFONOL YN EIN HYSGOLION SABBOTHOL ..................109 Eglurhadaeth Ysgrythyrol:—CERUBIAID EDEN. Gan y Parch. D. Evans, Caerfyrddin ................... ......110 DETHOLION............................111 COFNODION................. ..... "......111 CYMANFAOEDD A CHYFARFODYDD YSGOLION .........112 HYDREF, 1884. PWLLHELT: ARGRAFFWYD GAN RICHD. JONES, 19, HEOL FAWR.