Skip to main content

■3(£55 O DAN OLYGIAD Parch. R THOMAS, Glandwr, Pàrch. O. JONES, Pwllheli. Cyf. I.—Rhif. 4. PRIS CEINIOG. CYNWYSIAD. PERTHYNAS Y BEIBL A'R GWLEDYDD YR YSGRIFENWYD EF YNDDYNT. Gan y Parch. 0. Jones, Pwllheli ......... « Y WERS GYFFREDINOL. Gan y Parch. L. Jones, Ty'n-y-eoedr..... 51 Dadl:—"PEDR FEL CYMERIAD." Gany Parch. J. Thomas, Merthyr... 56 SIMON JONES, BALA. Gan y Parch. D. Evans, Caerfyrddin ... ... 58 ATHRAWON CYMHWYS. Gan y Parch. D. Adains, B.A., Hawen' ... 59 SYNIAD ÜCHEL AM BLANT. Gan y Parch. R. Thomas, Glandwr ... 6.1 Eglurhadaeth. Ysgrythyrol. Gan y Parch. D. Evans, Caerfyrddin ... 62 Ton:-,,VALE OF CLWYD" ... ... ...... .... ... 62 DYLANWAD UN WEITHRED DDA ............ - ... 63 Barddoniaeth: "YMSON YR HAUWR A'R ATHRAW" ... ... 63 "CARTREF" ......... ... ... ... ... ... ... 63 CÖFNODION ... ... ... ... ... ... ... .......... 63 GORPHENAF, 1884. PWLLHELI: ARGRAFFWYLi GAN RICÎID. J0NES, 19, HEOL FAWR.