Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

V OTBfBISẀ Rhif. 25]. CHWEFROR, [Cyf. III. TRETH Y TLODION YN NGHYMMRU. •Mr. Cymmro,—Jr ddechreuad eich Cyhoeddiad anfonais i chwi Daflenyn dangos $wm Treth y Tlodionyn mhob swyddyny Dywysogaeth am saith o flynyddau yn terfynu y 25ain o Mawrth 1821, (gwely Cyhìjro am Chwefror 1830.) Wele drachefn at eich gwasanaeth y swm a gasglwyddan enw Treth Tlodionyn mhob swyddyn Nghymmru ynyslody flwyddyn a derfynodd y 25ain o'rmis Mawrth diweddaf, ac er cymhariaeth welc hefyd ochr yn ochr y swm a gasglwyd yn Mawrth 1831, Swjdd. Aberteifi .. Brycheinìog Caerfyrddin Caernarfon Dinbjch.... Flint...... Maesyfed .. Meirionydd Mon ...... Morganwg.. Penfro .. .. Trefaldwyn Swm Treth y Tlodion yn y ddwy flwyddyn 1821 acl831. 1821. Swm. p. 16,327 18,665 30,989 17,370 36,362 22,186 13,701 15,386 14,245 39,487 22,716 36,878 1831. 284,312 p. 20,685 20,928 37,957 23,440 41,140 25,513 15,298 16,761 19,196 42,301 28,309 38,665 330,193 Trwy gydmharu y swinau blaenorol gwelwn bod mwy o 45,881/?. o dretbi tlodion wedi cael eu casglu yn Ngbymmru yn y flwyddyn ddiweddaf nagoedd yn cael eu casgluynoyn nghylch deg mlynedd yn ol. Amhyny gofynaf,PaGymnito gwladgarawl a all beidìo a gofídio o herwỳdd cynnyddiad trucni ei gydgenedl, nag chwaith beidio ofni y canlyniadau mwyaf truenus os na ellir dyfeisio rhyw foddion er atal ymled- aniad y tlodi sydd er ys talm yn cynnyddu fel cenllif odd ein hamgylch ? Diau bod nifer o achosion nad ynt hawdd eu holrhain wedi hir gydweithredtt er iselhau gwerin ein gwlad, ac nid wyf yn. barnu y camgymerwn pe dywedwn^ y gallai y llywodraeth ddiwygio rhai o honynt; y boneddígion, i raddau, ddiw- ygio ereill, ac hefyd y tlodion eu hunain chwanegu eu cysuron i raddau helaeth,