Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RllIF. XII. RHAGFYR, 1831 '■•■>..; Itiiä---rif; ' j ■> , Cyf. Ẁ. DAllLITH, &c. PARIIAD O'R RHÍFYN DIẂEÖÖAF/TÜDALEN ljM. Deuaf bellach at yrail ddeddfa grybẃjjí-, ais, sef i ddangos na. all awon y mlohyddu nés byddo yr un pwy's ar bob cydran o'r un gaenen lywelawl. ><,bl:r,(i} ' .1,' îjjSr amlỳgu hyn? tybîwn bob AJBCD yn arWỳdd'o cisliad o ddwfr, neii unrhýW aw arall, a dycnymmygwh ei fod yn caef ^___r____w___^ ^^-^ ei wahanu yn gaenenau "W^^SP * iwch.,^^fiáÚẃch bpd awpn* fíMl 1 {<-.•:. :, 'ff'îi tftitii 1/ ! '■ ' ■ : " 'iBUO'jUI maint, ,.&q., fi^ç,. Q ganlyniad, os tybiwn bod y gaenen EF yn nghanol ydyfnder ar bob, modfedd ysgwar o waelod y gist. ddau cymmaint o bwysau ag sydd ar bob modfedd ysgwar o'r gaenen EF. gylwaf befyd er na/d yw y gaenen Ep/ pnd taf ddychyminygol, ei bod er hyny mór d<di- jsepg; h (&W!%\> y* ,Wai ò .p»°4eF *rní- .*,' pbe byddai fwrdd caled, ac nas gellir e|t syflyd trabyddo yr un pwys ar bob cydran o boni; ondos na byddcydbwysiad ar bob cydran gallwn ei hystyried fe) croen y§-; twyth,megys pledren wed$ eillenwi ag aw-( ỳr»MlJîr b^nps^rhpddwn chwanegiad pw ya. mewn un man,teimlwn bod yr hyn sydd dan y man hyny yn> cilio o'r neilldugan godi i fínu y^banau amgylchol. Ös 4wy:8;.y^jç-. . H , .,, . , , . OJ____,---------j_, j hefwydd-y cbjraniçgj- ac o ganlyniadjbod ar bob modîedd ysgwffli" iad pwys ar y caenenau odditanodä, Bod y p unrhyw gàenèn EF, bwys çolofh d r> jhai hynijyngostwBjg^an.y.manUeyjnae cÿfry w aŵ o Itbdfedd ýsgẃar, ac o'r hn hŷdj chwanegiad pwÿs, ac yh codi i'fynu y ag ydyw dyfnder y gaenen hotiòWd^rirW rhanau aingylchol, a bod y ddwy effaith ' UaH er pry«- mhellach na lonydda i ar bob cydran - - - weledilwy biben ganlyniadTháidi bod yr un. pwy# 'ar böb wydr 0 wahanol ffyrfder. *_ cýdran ohdni. Os ỳstyriwn yn mheilach Yn gyntáf tywalltaf arian--■ -- bod yr aw 0féwn 7 gist yn anẁafegádẃy", byw.»;r:ffjrfaf»AaBíD;,aç:'A- deallwn nas gaftyr nỳn sydd'«íàh ÿ ^aènèn wedjpyny gosodafy bibeu, EFgaeÌ ei gynnwyso trwybw^'jrr^hyn faja ddéuben agored ç■£ , sydd yn gorphwys arni, ac nad ÿw ÿ iíhan ŷnddo; a; ch.w4^a ẁelwch:. isaf gan hÿny yù drynìach, ÿn'ol éí mesùr, bod yr arian by.ip yn çpdi nag ydyw y rhan úchaf: ac oa addeŴnhyn i'r un ucbder GH o fewn y rhaid ini addef hefyd fel canlyníàd bòd j^Âill bibçp ag y, saif,o fewn pẃyB iS anwasgádẁy yn chwanéçu yh o» ^Í^Ynçefaftywalltaf ç;| y dyfndert peu mewn geiriau ereill, bod dd.wt»jiîr b>«n ffyrfafnes pwys coiofn ò ddwy fodfedd o ddýfnder yn gorphen ei Henwî, a chwf . ^^ ddau cymaint'ä^, ydyẃ'pwys cplofn o'r a we^w^ na4 ywy dwfr , , ^Ç*ta ., uh ffyrfáçr'p unfodfedä o ddyfhder,\böd ýn.p^amysgn i.'r«ri«. byw, ond bod yr pwÿs colofn' o dair modfedd yn díichym- anan hyw 0 fewn y biben fejnaf>0 herwydd