Y LLENOR: AT WASANAETH LLENYDDIAETH, ADDYSG, A CHREFYDD. I Rhif. 22.] HYDREF, 1861. [Ctp. II. CYNWYSIAD. Tu Dal. Ffydd. Gan y Parch. Roiîert Sennab, Bettws y coed ......... 217 Eglerhadaeth Ysgrythyrol: ííoliadau ar yr Ail Bennod o Actau yr Apostolion........................'........................... 220 Am Swper yr Arglwydd. Gan y Parch. Hugh Boberts, Bangor. Ysgrif II.................................................... 221 Adgofion Milwr. Pennod VII...................................,, 226 Bywgraffiaeth : John Howard, y Dyngarwr..................... 230 Elfenau Dedwyddwch a Llwyddiant Teuluaidd..................... 233 Babddosiaeth: Y Cwch Bywyd. Gan y Parch. Iîobert Owen, Llundain (Eryron Gwyllt Walia). 235 Tŷ Galar Bethania................................. 235 S| PR!S DWY GEINIOG. !> CAERNARFON: I ARGRAFFWYD GAN PARRY & HÜGIIES, IIEOL Y B0KT.