ŵijldigraiüií Uìisol AT WASANAETIl LLENYDDÌAETH, Ä3SY3D, A CHSEFYDD. m kuif. 21.] [BDI, 1861, [Cyf. II. CYNWYSIAD. Td Dax. Am Swper yr Argìwydd. Gan y Parch. Hugh Robests, Bançor 193 Athrawiaetîi sefyìlta ddvfodol vn vr Hen Destament.. Ysgrif II 198 "YDdwy Ffordd." Mat. vii. 13, 14................................. 200 Diwedd ỳ Gwrthgilìwr. (Allan o Ddydd-ìyfr Gweinidog.)...... 202 Glanweithdra.............................................................. 204 Toppers........................................................................ 207 Athroniaeth Natürioj,: Deddfau Ysgogiad. Rhan II....... 209 Yr angenrheidrwydd o roddi Addysg i Ferched .................. 211 Barddoniaeth: Dyhnddiant i Mrs. Owens, Tal y sarn, ar ol ei phlentyn.......................................... 214 Cymdeithas y Beiblau.............................. 215 Addewid Duw a gyflawnir ........................ 215 Y Seren hwyroí .................................... 216 Yr ymadawedig..................................,. 216 PRIS DWY GEINIOG. CAERNARFON: ÀRGRAFFWYD GAN PARRY & HUGHES, HEOL Y BOrîT. " n