CYNWYSIAD. % TuDal. Athrawiaeth sefyllfa ddyfodol yn yr Hen Destament.....'.„W... 169 Eglurhadaeth Ysgrythyrol : Ànnghysonderau yniddähgos- ìadol y Testament Newydd. Act. ix. 7; a xxii. 9.......... 171 Holwyddoreg ar Wylder ................................................ 173 Ajdgofion Milwr. Pennod VI........................................ 176 A ydych wedi Dirwyn yr Awrlais i Fyny ? ........................ 179 Doctor Chalmers. Lloôlon o'i ymddyddanion. Pennod III. 181 Y dernyn Saith Swllt; neu, Graredigrwydd yn cael ei Ad-dalu... 184 Bywgbaffiaeth : Syr William Jones .............................. 186 AnoLYGiAD x Wasg : Nodiadau ar Lyfrau : Diffyniad Bedydd Babanod............... 190 Y Seren Foreu, neu Granwyll y Cymry 191 Baeddoniaeth : Wyth Penill i'r Ysgol Sabbothoí............... 191 Y Cristion a'r GlÖyn Byw ..................... 192 Awr olaf y Gristion.............................. 192