Y LLENOR dfgty&jJHHtün JfttBüI ÁT WASANAETH LLENYDOIAETH, ADDYSC, A CHREFYDD. Rhif. 17.1 MAI, 1861. [Cyf. II. CYNWYSIAD. Tu Dal. Agwedd Eglwysi Cymru ar ol yr Adfywiad. Gan Mr, R. Hüghes, (Glan Collen), Llangernyw.......................................... 97 Eglurhadaeth Ysgrythyrol : Zechariah xiv. 6, 7; Mat. xii. 3-2; Marc i. 24; 1 Cor. ix. 16; 1 Cor. xiii. 13; 2 Cor. iii. 17, 18; Judas 9.................................................... 102 Barddoniaeth y Beibl.—Cân Moses wrth y Môr Coch......... 104- Herod Agrippa............................................................... 106 Galìu Crefydd............................................................... 109 Y Llew a'r Spaniel...................................................... 110 AüGorios Milwr. Pennod IV........................................ 112 Adolygiab y Wasg. Duwioldeb boreuol. Cofiant Miss Mary Anne Eìias, Tre'r gof, Cemmaes, Mon............................ 114 Barddojîiaeth : Pryddest ar Afon Cedron. Gan Meilir Moîí 119 " Na ddiystyrwch- ddydd y pethau bychain." 120 Beddargrarí' D. R. Evans, Llangefni............... 120 PRIS DWY GEINIOG. CAERNARFON: ARGRAFFWYD GAN PARRY & HUGHES, HE0L Y BONT