Y LLENOR: AT WASANAETH LLENYDDIAETH, ADDYSÛ, A CHREFYDD. Rhif. 14.] CHWEPEOB, 1861. [Cyp. II. CYNWYSIAD. Tv Daì,. Y Dirgelwch. Gan y Parch. Thomas Levi, Ystradgynlais *.•..,.... 25 Egeubhadaeth Ysgbtthteoe : Y Cyd-darawiad rhwng Actau yr Apostolion ac Epistolau.Paul. Mewn Cyfres o Hohadau at Wasanaeth yr Ysgolion Sabbothol..................................~ â8 . Adgofion Milẃr. Pennod I................................................. 30 Y Methodistiaid a'r Fugeüiaeth Eglwysig............................... 33 Deaíl aGreddf..........................;."......................................, 36 Merch leuangc yn cael ei chyhuddo ar gam o lofruddiaeth. (Aüan o Ddyddlyfr Barnwr)...................................................... 38 Cymanía Chwarterol Caergybi ,............................................ 42 ItLTTHTB O LtJNDAIJS....,.,................................................... 44 Nbdiadau y Mis.........................................................,..,.. 4& Babddosíaeth : "Maddeuwyd i tidy Beehodau"...............»•••»*. 48 Llinellau cyflẁynedig i Miss Ellen Oẅen (Ew*- ;L, onwy), Ty'n y ílwyn, ar Farwòlaeth ei Chwaer,, C. E. Owen.............................. 48 Fý Mrawd.............................................,48 PRIS OWY GEINíOG. CAERNARFON: . AEGRAFFWYD GAN PARBY & HTJGHES, HEOL Y BONT.