Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLENOR. Rhif. 12.] RHAGFYR, 1860. [Cyfrol I. GWAREDTGAETHATJ HYNOD. BVWVDAU DYNION DEFNYDDIOL YN OAEL EET'. HARBED. Un o'r cyfryngau mawr trwy ba rai y mae y Goruchaf yn ei amlygu ei hunan i'w greaduriaid, ydyw ei Ragluniaeth, neu ei Avaith yn cynnal ac yn ìlywodraethu y byd a'i íioil amgylchiadau ; ac o ganlyniad, un o'r moddion trwy ba rai y mae meddwl dyn i gymdeithasu â Duw ydyw myfyrdod deall- gar ac addolgar ar ei oruchwyliaethau yn ei Ragluniaeth—yr hyn a eilw y Beibl yn "ddoeth-ystýried ei waith ei"—"gweled gweithredoedd yr Ar- glwydd'J*—"edrych, sefyll, ac ystyried rlrjŵcldodau Duw." Y mae gweithredoedd Duw yn dwyn rhyw ddelw o hono Ef ei hunan mewn Rhagluniaeth, yn gystal ag mewn Creadigaeth—y maent i ni yn ddi- derfyn ac yn anfeidrol. Dywed Pascal fod dyn yn y greadigaeth rhwng dau anfeidroldeb; ar un llaw ìddo y mae anfeidroldcb o fawredd, ar y llaw arali y mae anfeidroldeb o fychandra. Y niae y blaenaf yn cael ei ddatguddio i ni trwy gyirwng y pelladur, a'r olaf trwy gyfrwng y mwyadur. Felly yn hollol y mae lìhagluniaeth Duw. Awn ar ei hol mewn un cyfeiriad, hi a'n dwg i olwg anfeidroldeb o fawredd; awn ar ei hol mewn cyfeiriad arall, hi a'n dwg i olwg anfeidroldeb o fychandra. Y mae y naill mor ryfedd a'r llall. Y mae y blaenaf yn cael ei arddangos yn ei hemigder; a'r olaf yn ei manylrwydd. Md oes dim mor fawr fel ag i beidio cael ei gynwj's ganddi; ac nid oes dim mor fychan fel ag i ddiangc rhag ei sylw. Ac' nid yn unig y mae y mawredd a'r bychandra yr un mor ryfedd a'u gilydd, ond rh}rfeddach na'r ddau ydyw y berthynas sydd rhyngddynt, ac ymddibyniad dirgeledig y naill ar y Uali. Y mae y mawr a'r bychan yn Rhagluniaeth y Goruchaf wedi eu cyd-wau â'u gilydd, ac yn rhedeg yn barnaus i'w gilydd, fel nas gwyddom yn mha le y mae y naill yn diweddu a'r llall yn dechreu. Nid oes genym ni, ar ryw olwg, hawl i alw dim yn fychan. Y mae y mawr a'r bychan o hyd yn terfynu ar eu gilydd. Y mae efFeithiau mawr yn cael eu cynyrchu gan achosion bychain, mewn ymddangosiad, o leiaf; y mae y canlyniadau mwyaf yn crogi ar 7 dygwyddiadau distadlaf. Yr oedd dyrchafiad Joseph i fod yn llywyda ar holl wlad yr Aipht, ac mewn canlyniad i hyny ei waitn yn "cadw yn fyw bobl lawer," wedi oychwyn mewn pethau mor ddistadl a hreuddwyd a siacedì Ac felly y mae wedi bod byth er hyny hyd yn awr; oblegyd yr un Baw sydd yh Uywodraethu y pryd hwn a'r pryd hyny. Gorchwyl tra buddiol a difyrUs ydyw olrhain dolenau y gadwen ryfedâ Jon, a gweled fel y mae y dolenau peílaf oddiwrth eu gilydd yn efíeithdo. mor öwysig ar en gilydd. m a gawn alw sylw y darllenydd yn yr ysgrìf îion at