Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLENOR. Rhif. 10.] HYDREF, 1860. [Cyfrol I. AMRCHIAD EGLWYSI Y METHODISTIAID CALFINAIDD YN LIVERPOOL, AR YB ACHLYSUR O GLADDEDIGAETH Y DIWEDDAR B ARCH. JOHN HUGHES, GAN Y PARCH. LEWIS EDWARDS, M. A., BALA.* Yr oedd yn hawdd gweled, heddyw, fod yma deimladau dwysion, a hyny yn bur gyfíredinol. Gobeithio nad ydym ni ddim yn aros yn y teimlad ar ryw aehlysur fel hwn. Byddai yn dda i ni feddwl, bob amser, pan y byddwn yn teimlo, fod eisieu i ni weithredu yn mhob teimlad. Rheol bur ddyogel fyddai, bob amser, i ni droi pob teimlad da yn weithred. Fe fyddai yn rheol dda i'r bobl ieuaingc yma. Pan ddaw rhywbeth i'n codi ni i deimladau mwy crefyddol na chyffredin, Lmae perygl i ni fyned i aros yn hyny, a meddwl ein bod wedi cael ndith pan y byddwn ni wedi teimlo. Wel, y mae teimlad yn dda, nid oes neb yn dibrisio teimladau—neb o honom; ond y peth sydd yn eisieu hefyd, heblaw teimlo, ydyw troi y teimlad yn union yn weithred. Dysgweh droi teimlad heddyw yn weithred: ac yna fe erys. Ni fedrwoh chwi ddim cael ysbryd i aros yn y byd yma heb gorff: gan hyny rhoẃch ryw weithreä yn g-orff i'r teimlad ifyw ynddo ar ol hyn. Yr oeddem yn teimlo i gyd wrth ffladdu ein hanwyl frawd. Pe fuasai yn dda genym wneyd rhywbeth i ddangos ein parch iddo, pe buasai hyny ar ein llaw heddyw. Yr ydwjf yn rhyw feddwl na fii neb yma yn dangos dim anmharch iddo enoea. Yr oedd yn ddyn mor dirion fel naa oedd yn boŵl bod yn frwnt wrtho. Ond fe aÜai fod yma lawer yn teimlo y buasai yn dda ganddynt pe buasent wedi ei barchuyn fwy—wedi gwneyd mwy i ddangos eu parch iddopan oedd bf. Ond, ni ellwch ẅwi ddim gwneyd hyny mwy. Y mae wedi ayned o gyraedd ein parch gystal a*n hanmharch. " Wel, beth a wnawn * Tnŵdodwyd y aylwadau ttóhod gan Mr. Edwttd» yn y Cyíarfod Eglwymg » gynhaUwyd yn Nghapel Bedford Street, ar noaon yr Angladd, Awst 13,1860.