Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLENOR. Rhif. 8.] AWST, 1860. [Cyfrol I. PA BETH YW HENADURIAETH ? [PARHAD O RHIF. VII. Tü DAL. 150.] GAN Y PARCH. CHARLES HODGE, D.D., AMERICA. CYFIEITHIEDIG GAN MR. MORRIS DAYIES, BANGOR. Oddiwrth yr hyn a ddywedwyd o'r blaen, y mae yn amlwg fod Henaduriaid yn eario allan yr egwyddor fod yr awdurdod eglwysig wedi ei gosod yn yr Eglwys ei hun, a bod gan y bohl hawl i gael rhan sylweddol yn ei dysgyblaeth a'i Uywodraeth. Mewn geiriau ereill, nid ydym yn dal fod yr holl awdurdod wedi ei gosod yn y gweinidogion, ac nad òes gan y bobl ddim i'w wneyd ond gwrandaw ac ufuddhau. Ond a ydyw yr egwyddor hon yn Ysgrythyrol ? Ai peth o oddefiad a hynawsedd ydỳ w, ynte o hawl ddwyfol ? A ydýw swydd Henuriad llywodraethol yn un o gyfleusdra yn unig, ynte yn elfen hanfodol o'n cyfimdrefh, yn cyfodi odaiar wir natur yr Eglwys fel ei cyfansodd- wyd gan Dóuw, ac am hyny o awdurdod ddwyfol ? Y mae hyn, wedi'r cwbl, yn terfynu yn yr ymofyniad hwn yn unig*? Pa un ai y gweinidogion ai y bobl yw yr Eglwys ? Os; fel y dy wedai Lewis y AlV. am Ffraingc, "Myfi yw y Wladwriaeth/' y gall j gweinidogion ddy wedyd, " Nyni ydym yr Eglwys," yna y mae yr holl awdurdod JBglwysig wedi ei gosod ynddynt hwy, fel yr oedd y gallu gwladol. yn Mrenin Ffraingc. Ond os y bobl yw y Wladwr- iaeth, y mae. y gallu gwladol wedi ei osod ynddynt hwy j ac ob y bobl jw yr Églwys, y mae yr awdurdod yn y bobl. Os yw y gwẃmdpgion yn pffeiriaid a chyfryngwyr, yn ffordd i dderbyn pdb cyfraniadau dwyfól, ac yn unig gyfrwng dyfodfa at Dduw, yna y mae pob awdurdod yn eu Hawj ond os yw yr holl gredinwyr yn offeíriaid a brenhinoedd i Dduw, yna rhaid fod ganddynt rywbeth mwy i'ẃ wneuthui nag yn unig ymostwng yn oddefoi. Y mae y syniad mai y gweinidogion yw yr Egiwys, mor groes i gydwybodau uristíonogion, fel, am y pymtheg canrif cyntaf ar ol Crist, na