Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLENOR. Rhif. 6.] MEHEFIN, 1860. [Cyfro£ I. DAMEG YR HAUWR: Yn dangos fel y mae amser ac amgylchiadau yn profi ansawdd calonau y rhai sydd yn gwrando yr Efengyl. GAN Y PARCH. GRIFFITH HUGHES, EDEYRN. Y mae y cynwrf crefyddol mawr a chyffredinol sydd trwy y byd y dyddiau hyn, yn tynu sylw ac ymddyddan pawb o'r bron: ac fe ymholir yn fynych, "Beth fydd ar ol hyn?" Nid doeth ydyw i ni ymwthio llawer i'r dyfodol; eto y mae yn bur naturiol i ni ddyfalu—" beth fydd y bachgenyn hwn, a'r eneth acw?" gan ddysgwyl daioni o un ac ameu y llall. Ceir y dychwel- edigion diweddar braidd oll yn credu y goreu am eu gilydd; a diau y dylent fod felly, hyd oni bydd i ambell un eu gorfodi i feddwl yn wahanol. Y mae rhyw ychydig eto mor amddifaid o ysbryd y diwygiad fel yr amheuant wir- ionedd y cwbl braidd, o herwydd fod rhyw bethau gwael ac annheilwng yn gysylltiedig a'r ysgogiad hwn; ac yn enwedig pan welont rai yn troi yn Biomedig wedi iddynt broífesu pethau mawrion. Ond y mae rhai sydd wedi gweled amryw adfywiadau, ac yn profi graddau o'r ysbryd hwn eu hunain, vn deall fod yr un peryglon yn canlyn yr adfj^wiad hwn ag a ddaeth o rai blaenorol; ond er hyny ni gredwn mai enill mawr i grefydd yn gyffredinol, ac iachawdwriaeth dragywyddol i fìloedd yn ein gwlad fydd hyn; a gadawn i amser a'i gyfhewidiadau ddangos pwy sydd yn meddu gwir grefydd a phwy sydd hebddi. Y mae yn amlwg fod yn amser yr Arglwydd Iesu rai yn gwneyd proffes o grefydd, ac yn troi allan jm siomedig: ac nid rhyfedd hyny; gan fod pob math o gymeriadau yn ei wrando Ef, a llawer o bob dosbarth yn ei ddylyn; megys y gwe'ir hefyd gyda ninau yn yr amser hyfryd a llwyddianus hwn. Er egluro hyn, ac i ragflaenu camgasghad a niwed oddiwrth anffyddlondeb rhai o'i ddylynwyr, y llefarodd yr Athraw mawr amryw o'i ddamegion; yv rhai ydynt yù llawn o addysgiadau buddiol i ni, gan fod rhyw beth yn mhob «n o honynt yn cyfàrfod â phob gwahanol amgylchiad ar grefydd, ac yn danèos natur ei deyrnas Ef. M allasai dwyfol ddawn osod allan natur teyrnas nefoedd, a'r oll a berthpt ì ni wybod am dani, mewn un ddameg; canys y mae natur ar ei gereu jp, rte- ddi^giol i ddangos pethau ysbrydol yn liawn. Am hyny fe ddem- yddiodd yr Iesn aaaryw gyffelybiaethau er ein dysgu ni, fel y gwelwn ya Mathew xüi. &c Y mae pob un o'r gwersi buddiol nyn yn çynwys rliyw;íun