Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLENOR. Rhif. 5.] ÌÍAI, 1860. [Cvfrol I. GWERTH GWYBODAETH. GAN Y PARCH. JOHN PUGH, B.A., LLANFYLLIN. Bwriedir, yn y tu dalenau canlynol, wneyd rhai sylwadau ar Wybodaeth Gyffredinol a Chrefyddol. Wrth y gyntaf yr ydys yn golygu graddau o gydnabyddiaeth â hanesion y byd, dirnadaeth i ryw fesur am ddeddfau a gweithrediadau natur, dealltwriaeth o egwyddorion y celfyddydau, yn nghyda chynefindra â phrif elfenau lly wod-ddysg, a rheolau cymdeithas. Wrth yr ail yr ydys yn golygu y íath syniadau am y petìiau a'r gwrthddrychau a ddatguddir yn y Beibl ag sydd yn cyn^Tchu teimladau priodol tuag atynt. Y mae gwahaniaeth mawr yn mysg dynion o ran graddau eu gwybodaeth gyffredinol. Y mae hyn, mewn rhan, yn ganlyniad gwahaniaeth yn y galluoedd naturiol y maent yn eu ìneddu, y cyfleusderau allanol y maent wedi eu mwynhau, ac yn enwedig yr ymdrech y maent hwy eu hunain wedi ei wneyd. Peth tra amlwg ydyw y aylai plant ac ieuenctyd gael, hyd ag y mae yn bosibl, fanteision gwybodaeth. Y mae ruoddi y eyfryw fanteision yn un o ddyledswyddau arbenig rhieni ac ereill i ba rai y dichon fod hyn wedi ei ymddiried. Nid rhywbeth sydd wedi disgyn yn mysg y traddodiadau, ac nid rhyw- beth y gemv yn ddìberygl fod yn ddiystyr o hono ydyw y dystiol- aeth—" Bod yr enaid neb wybodaeth nid yw dda." Y mae yr un mor amlwg y dylai pawb, yn ol eu cyfleusderau, ymdrechu, hyd y gallont, i gyraedd gwybodaeth ddefhyddiol. Fod llafurio yn egniol ani wybodaeth yn dàyledswydd ar bob un sydd amlwg oddiwrth amry w ystyriaethau. 1. Y mae yn eglurmfod y Creawdwr wedi bmriadu ür galluoeddy mae Efe wedieu rJwddi i ddyn gael eu meithrin du diwyllw* Y ìnae dyn yn ei febandodjTi un o'r creaduriaid mwyaf eiddila difedi- sydd mewn bod. Y mae ganddo aelodau cywrain, a dichon fod yn perthyn iddo alluoedd meddwl cryfion, ond y mae pob rhag- oriaeth ag sydd yn perthyn iddo i gael eu dadblygu feî ŵwyth Hawer ô ofal ac ymarfenad. Y mae synwyr cyfíredin yn cyìar-