Y LLENOR. Rhif. 3.] MAWBTH, 1860. [Cyfrol I. Y DIWYGIAD PRESENOL YN EI GYSYLLTIAD AG AMERICA. GAN Y PABCH. JOHN OWEN, TY'N LLWYN. Wele, y mae Cymru eto wedi ei bendithío â Diwygiad! Ië, ní fyddai yn ormod ychwaneg-u, y mae y byd wedi ei fendithio & Diwygiad. Un o'r ffeithiau mwyaf hysbys mewn cysylltiad âg ef ydyw iddo ddechreu yn America. Er fod Adfÿwiadau Crefyddol Cymru yn y ganrif hon a'r ddiweddaf yn mysg ei phethau mwyaf gogoneddus, os nad yn g'oron ei gogoniant, eto y mae ein cyfeillion crefyddol o'r America am fod o leiaf yn gyfranogion â ni yn yr hynodrwydd nefolaidd hwn. Dig-on tebyg* fod llawer Cymro twym- galon, wrth gael ei "gipio i fyny megys i'r drydedd nef" gan ddylanwad y gweddio a'r molianu, yn barod i sici'hau na "wnaeth Efe felly ûg un g-enedl," eto ceir yn Ameriea ambell i frawd yn barod i ameu y sicrwydd hwn. Clywsom ein hunain un o'r brodyr hyn, Methodist o'r hen stamp, yr hwn a aflonyddodd Indiaid a gwylltfilod coedwig"oedd America wrth ganu hen benillion Pant-y- celyn lawer g-waith, yn dyweyd na allasai yn ei fyw benderfynu pa un ai cyfarfodydd gweddi mynydd Mig-nynt, a'r preg-ethu a'r g-orfoleddu ar Green y Bala, ai ynte y Camp Meetmgs yn America oeddynt y mwyaf hynod. ünd nid y Cymro brwdíìydig hwn a'i fath oedd yn unig" yn cael eu cymeryd i tynu g-an rìdiwygiadau mawrion America; cawn Jonathan Edwaids, tywysog- yr ymresymwyr, wedi ei lyncu i fyny g-an un o honynt. A hyny mor bell ag' i g'eisio g'wrneyd allan mai yn America y dechreuai y Mil Blynyddoedd. Dig'on tebyg-, pe buasai yn fyw i fod yn gyfranog' o'r ymweliad presenol, na ctíawsem ef wedi newid ei farn. Dodwn yma ei sylwadau ar hyn, g-an hyderu nas gelh'r eu darllen heb deimlo dyddordeb ynddynt:— Y Tebygolrwyd» &ydx> mai yn America y dechreua y Mil Blynyddoedjo. Y mae yn dra thebyg fod y gwaith mawr hwn o eiddo Ysbryd Duw, yr nwn Bydd mor annghyẅedin a rhyfedd, jn doriad gwawr, meu o leíaf yn rhag-arwydd o'r gwaith gogoneddus hwnw a rag--