Skip to main content

TALIESIN. " Tri pheth y dylai Cymro ei garu o ûaen dim: Cenedl y Cymry ; Defodau a Moesau y Cymry; ac Iaith y Cymry." Enir. 6. AWST, 1860. Cyf. II. TRAETHxl¥D AE DDYLEDSWYDD GWYE IEUAINC CTMEEIG YN NHEEFTDD LLOEGE I TMDEECHU CTEHAEDD SEFYLLPAOEDD O TMDDIEIED, DYLANWAD, A DEFN- YDDIOLDEB; A'E MODDION TEBYCAF I LWYDDO YN HYNY. Ye aelodau a mwyaf o ddyddordeb yn perthynu iddynt, yn y teiúu dynol, yw y Gwyr Ieuaine ; a hyny ar lawer o ystyriaethau. Ynddynt hwy y mae gobeith- ion yr oes yn cryhhoi. Mae sefyllfaoedd ac amgylchiadau amser, yn disgwyl yn y pellderan, gj'da breichian agored am danynt. Hwy fyddant y colofnau a ddaliant i fynu gymdeithas 3-n mhen ychydig amser eto. Gellir daiilen prif linellau bywyd y dyfodiant yn eu cymeriad hwy yn y presenol. Ymgilia yr hên oddiar y ehwareufwrdd i roddi lle iddynt. Y gadair lywyddol yn y teiúu, yr orsedd yn y masnachdy, yr awdurdodaeth yn y wladwriaeth, a'r areithfa yn ein haddoldai a feddienir yn fuan gandcìynt hwy. Teimli'r dyddordeb neillduol ynddynt gan bob dosbarth arall o'r gj-mdeithas dd^-nol. Cynierir poen mawr yn eu haddysgiaeth. Mao llygaid y byd yu syllu yn barhaiis arnynt. Creffir ar eu holl ysgogiadau. Disgwylir petbau mawrion oddiwrtliynt. " Mae eu holl weithrediadau yn aehosi galar neu lawenydd i bawb o amgylch iddynt. Ond y mae gwŷr ieuainc oddi cartref yn fwy dyddorol nag yn iinman arall. Gartref mae ganddynt dad a mam, bro'dyr neu chwiorydd, perth-STiasau neu gydnabod, i ofalu am danynt, i'w tywys erbyn eii Uaw, a'ìí dysgu pa ì'oddi f}*w ; ond oddi cartref nid ocs ganddynt neb a ofaìa am danynt ond eu hunain. Maent yn estroniaid y'nghanol dyeithriaid. Rhaid iddynt fyw bellach ar eu hadnoddau eu hunain. Ös tramgwyddant o ddifiyg goleuni yn eu llygaid, os cwynipant gan wendid jti eu fierau, nid oes neb a'u cyfyd i fynu. Gartref mae presenoldeb rhieni, a llygaid cydnabod rliyngddynt â dylanwad y temtiwr. Os gafaelir ynddynt gan o'feredd, mae rhyw law gyfeillgar ỳn yniyl i'w tynu allan o'i afaelion. Mae rh^wmau tyner cariad am danynt i'wcadw ar dir nioesoldeb a chymeriad da. Ond oddi cartref maent wjTieb yn wyneb â'r gelyn. Ehaid iddynt jTnladd ag ef bellach yn eu nerth eu hunàin. Nid oes ganddynt neb i ddal y darian o'u blaen—neb i gynal eu breichiau i fjnu yn y