Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y METHODIST DYLEDSWYDD CRISTIONOGION I DEIMLO YN WYNEB LLYGREDIGAETHAIJ YR OES. AYDYwproffeswryrcrefyddynNghymruyn teimloynddwyswrth weled llygredigaeth moesoly genedl ar gynnydd, ac yn gwneyd yr liyn a allont i'w wrthweithio ? Yr ýdym yn ystyried y cwest- iwn hwn fel safon with yr hwn y gall pob dyn benderfyuu ei grefydd bersonol—a ydyw yn ddifíuant ynte yn íFugiol, yn ddwys ynte yn ysgafn. Os ydyw y dyn yn poeni ei enaid o herwydd anwiredd ei gyniydogion, ac yn ymdrechu i'w hennill oddiwrtho, mne hyny yn brawf ei fod ef yn gyfiawn yn eu canol, í'ei yr oedd Lot yn mysg y Sodomiaid; ond os ydyw yn gwbl ddiofal ynghyleh llygredigaethau oi gydnabyddion, ac lieb wneuthur un ymgais am eu hadferiad: os nad y w eu llwon yn peri iddo arswydo, eu cableddau a'u geiriau caledion vn effiìithio ar ei gaion ; os gall edrych ar feddwdod ac aí'- Iendid eraill heb deimlo ei enaid yn eael ei gynhyrfu i ryw raddau ynddo, mae yn brawf diymwad nad yw ef ei liunan o ran ansawdd ei galon yn newawr well na hwythau, er, feallai, nad yw ei ymarweddiad cyhoeddus yn ddim amgen na chan- moladwy. Nis gallwn ddysgwyi teimladau eiddigus, ac ymdrechion egniol yn erbyn pechodau, oddiwrth neb yn gymaint a'r dyn gwir grefyddol. Mae y dyngarwr yn teimlo ac yn ymdrechu yn erbyn y pethau ydynt yn warthrudd ac y.n drutni ei genedl. Mae y dyn o chwaeth goeíhedig a meddwl bonedd- igaidd yn fíieiddio drygau a fíbleddau eraill; ondyn anad neb arall, oddiwrth grefyddwyr y dysgwyliwn deimladau angerddol, ac yuidrecìiion parhaus, yn erbyn prif feiau yr oes. Hwynt- hwy a ddynodir yn halen y ddaear; arnynt hwy, fel prif cíierynau, y mae adferiad dyniona gwellhad moesau eu cenedl yn ymddibynu. Y dyn sydd yu profíèsu ei fod wedi ei argy- hoeddi o bechod, nid yn unig yneiganlyniadau niweidiol, ond iiefyd yn ei-natur anfad, a ddysgwyíir yn benaf iymarfogi yn ei erbyn. Gan iddo weled ei ddrygedd ynddo ei hun, y mae yn gas yn ei olwg yn mhawb. Pe nad argyhoeddasid ef ond Mai/ÍSóS.-I f