Skip to main content

'» '■'PT MRODTH ANWJTL, NA CÍÍTFEILIORNWCIL" YN NAWDD DUW A!I DANGNEF.— Y GWIR IN ERI5TN Y B7D. ¥íi Cyf. iü] HYBREF, 1854. [Bhif. 10, ÖYNWYSIAB, TRAÎTHODAU. Pydd.-(Par&d o'r Khifyn diweddafj ... 115 Äiìetîedigaeth a Chyflwymad,.............. 148 S'imariadttu, ...«* „,........................... 1*9 Llythyr at bawb y sydd yn caru ein Ar- tlwydd Iesu Grist.—(Pai*do'r lihifyu iweddaf) ....................................... 153 Ynigaisam vgwirioncdd..................... 155 Y ẀASG.—Yr Hyíibrddwr &m Feài...... îá5 EFRTDIAETH. A aôíryfodir yt aninliaíd ?..................... îäfi Llygid-wydrau Seeí ................„......... lîS PUYIiYüD'iAETIÍ. CribddeUîaflth.................................... m "¥r Hyííorddwr.................,...„............. 159 Emyu..................................„.,.„..,... 159 iMRYWION. Lliijeìi at Oiygydd yr Uvfforddwr......... 159 >Oriogrwydd ...„.................................. îäô Pregcth ,L Wílüanis, Ehos.................. lfiO GweUiautgwallau............................. seo ^EWEDâúATJ TCE AELTTT». Ffordd newydd sc cffoithiol 'ddeffroi cysgwyr mewn aihìnìdsi .....\........„„ iŵe LLUNDAIN : SÜÍ3HES Atfö CO., SX. MAttTIîfâ-LE-GEAÎf». GWilECSAM:' .ASSOAFTWTB, BSOS î CTHOEDDWTR,, ©AJÎ C. ÎSATLFT-, BEOSr-ESTT», PRIS DWY GEiNÎOC- ;* CHWILIWCH T£. TS«R.TTHrBAÜ."—J.OAN V. 3 9 iüii èá .'....... s&éSi ...--.... ,„„ , i - .-;,'- ..-.-.,,, •- •.