Skip to main content

BEDTDD IQAN. 71 raaterion unigolion mor wael a dys- tadl. Ond pa feddylddrychau dyeithr o fawredd yw y rhai hyn ! Onid ydynt yn lleiâu bri yr Holìalluog, ac yn iselâu ein dirnadaeth am ei ardderch- awgrwydd! Beth bynag oedd yn deilwng o'i allu i'w greu, ni's gall. fod yn annheilwng o'i ddoethineb idd ei arolygu. Onid yw gwir fawredd yn gynwys- edig yn y gallu o roddi y sylw manyl- af i'r gwrthddrychau lleiaf, pan ar yr un pryd yn cofieidio'r afrosgo ? Y gallu hwn, yn ddiau, sy'n arddangos mwyaf o hollwybodaeth, hollbresen- oldeb a hollalluogrwydd Dnw. Mor hyfryd y mae mawredd a daioni gwedi eu cydgymysgu, pan ein ysbysir fod yr Hwn sy'n rhifo'r sêr, ac yn eu galw wrth eu henwau, yr un ag sy'n rhwymo i fyny y galon ddrylüog, ac yn iachâu yr ysbryd cystuddedig! Pan y mae ei ìygad a'i íraich ar led dros yr lioìl fydoedd, efe a wylia gâm- rau unigol yr ymdeithydd, a dosturia wrth y weddw anrlieithedig, ac a ymwêl â bwthyn y gofìdus. Deniadol yn wir yw y myfyrdod, nad ydyni ni yn cael edrych drosom yn ddisylw yn y dorf; ond fod materion neillduol pob un o honom yn cael sylwi arnynt, íel pe ni yw unig wrthddrychau gofal jrr Anfeidrol : " Efe a edwyn ein ffyrdd." Y mae eíe yn gyfrinachol â phob teimlad o'n heiddo, ac yn ein canlyn trwy bob profedigaeth ; " ac y mae, iê, holl wallt ein penau yn gyfrifedig." A phaham y rhaid i j ddynion gymeryd arnynt y gorchwyl, j i nodi allan beth y sydd yn fawr, a j beth y sydd yn fach ? Onid yw y dygwyddiadau pwysicaf yn crogi wrth bethau sy'n amlwg ddibwys? Er enghraifft, hanesion Ioseph a Mor- decai. A diambeuol, yr un rhaglun- iaeth ag y sydd yn rheoli y pethau mwyaf, a raid fod yn rheoli y pethau lleiaf. Dyma'r athrawiaeth sy'n llawn o'r myfyrdodau eyfoetaocaf, pan yn gys- ylltedig â'r ddoethineb anfeidrol, y ffyddlondeb dilwgr, a chariad an- nghyfnewidiol. " üuw a Thad ein Arglwydd Iesu Grist." Mor feìus yw y mwynâd o ymddiried yn yr Ar- glwydd. Nid ydym wedi ein gadael, fel y bel droed o ddamwain ddall, mewn byd heb yr un tad ; ond yn wrthddrychau ei ofal, yr hwn y sydd yn mhob tnan ar yr unwaith ; yr hwn y sydd yn gorchymyn ysgogiadau, ac yn gwneyd i fyny anghenion ei gre- aduriaid dirif. Llanfyllin. J. Glyn. BEDYDD IOAN. STLWADAU AE SYLWADAU "MEILLIONWB" YN RHIFYN CHWEFEAWE. Me. Gol.,—Goddefwch i'r sylwadau hyn o'rn eiddo gael ymddaugos yn yr "Hyfforddwr" at Meillionwr, ger Llynlleifiad. Ymddengys nad yw fy sylwadau blaenorol ar fedydd Ioan yn foddâol ganddo, yn enwedig mewn eysylltiad â llyfryn J. D., Nerquis ; ac, fel yr ymddcng- ys, cymer yu bur anngharedig arnaf, am i mi ddywedyd fod yr awdwr yn ddatt. Medd efe, " Gellir casglu oddwrth y dywediad ei fod (J. D.) yn gymhwysach i'r gwallgofdy nag i'r pwlpit," &c. Dylai wybod nad oes yr un sail iddo gasglu oddwrth fy syiwadau i fy mod yn golygu J. D. yD ddall o ran ei gorff, fel yr aw.sryma Meillionwr; oblegyd âg efrydiad y meddwl—yr enaid—yr oedd a fynwyf, felly dallineb eneidiol oedd meddwl fy nywediad. Yn yr ystyr hwn nid wyf yn cael un sail i gredu yn wahanol am dano nâ'r hyn a ddy- wed Meilüonwr. Nid i'r gwallgofdy y gyrir deillion coríForol. Hyd a ganfyddwyf oddwrth ei sylwadau, credwyf yr un peth am dano yn- tau hefyd, sef y byddai yn fwy o fendith i'r byd iddo yutau fod yn y gwallgofdy nag yn y pwlpit, os yw yn aifer dringo y cwb cysegred- ig hwnw. Nis gallaf ddyfalu beth a all ei ddyben fod wrth ddadlu â bedydd Ioan, am nad yw peth felly yn cyfiawnâu taenellu dwfr ar delceni plantos. Pe methwn brdfí bedydd Ioan yn fedydd Cristionosrol, byddai genyf fedydd Cristionogol idd ei auiddiffyn wedi hyny, tra na fedd J. D. na Mcülionwr fedydd o fath yn y byd, fel y caí' ddangos cyn di- weddu. Cyhudda Meillionwr fi o osod gerbron ddy- wediadau J. D. mewn geiriau gwahanol, ac i roddi meddwl gwahanol i'r hyn eu bwriadwyd; er esiampl, meddai, "Dywedir i J. D. ddweyd na wyddai y dysgyblion yn Ephesus gymaint â bod Ysbryd Glân, na'i fod i'w dderbyn ; ond a ganlyn ydynt eiriau J. D. Ni chlywsai y dysgyblion hyn ei fod wedi, nac i'w d'derbyn felly." Pa beth a all hyn gyf- iawnâu, tybed, ar J. D. ? Ond ai fel yaa y dywed gaìr Duw ? Nacê, ac y mae yn debygol