Skip to main content

YR HYFFORDDWR. Cyp. III.] MAI, 1854. [Rhie. 5. TUEDI) MWEIDIOL ADDOLIAD CYMYSG. GAN GADWYTH, TALYWERN. "Pan ddelocli i ymddangos ger fy mron, pwy a geisiodd ar eich llaw, sef sengu fy nghynteddau."—Esaii. 12. "Oherwydd paham, deuweh allan o'u canol hwynt, ac yinddidolwch, medd yr Arglwydd; ac na ehyfhyrddwch â dim af- lan, a mi a'ch derbyniaf chwi."—2 Cor. iv. 17. Y MAìi yn rhaid i eglwysi, yn y dyddiau hyn, gael y rhai digred gyda hwynt dan yr 'iau gymharus, cyn y -byddont yn foddlawn a ehy- ffbrddus: rhaid iddynt gael amlwg ac anwyl gymundeb â thywyllwch y byd hwn—mynant gysyÜtu y byd a'r eglwys yn un gynullheidfa ffug- , santeiddiol, a'r caniyniad anochel- adwy yw i'r byd fod fel "gwybed meirw, yn gwneyd i enaint yr apo- tbecari ddrewi," trwy gymysgu eu hunain âg ef. "Deuwch allan o'u canol hwynt, i nesâu ataf fi," medd teilwng Wrthddrych addoliad, " a mi a'ch derbyniaf chwi." " Mi a nesâf atat yn eu cymdeithas hwynt, yn eu canoí hwynt, ac fel hwythau," medd yr eglwys. A ydyw yr Anfeidrol yn caru ac yn cymeradwyo yr ymddyg- iad anysgrythyrol ? Na, nis gall. Onid amcan a bwriad Sefydlydd y gyfundrefn G-ristionogol oedd cael dynion o gymeriad dysglaer, a gloyw, ac addas, i'w eglwys'?—rhai a safent dros burdeb ei'ddysgeidiaeth ac iawn weinyddu ei ordinadau, a chadw pob peth fel y gorchyrnynir yn Llyfr y sefydliad; i'r eglwys fod fel dinas ar ^T1!» yn oleuni y byd, a halen y ddaiar. Ond fy ymgais yn y llinell- au canlynol, drwy genadâd y G-olyg- ydd haeldeg, fydd dangos ychydig o lawer o'r niweidiau cysylltedig âg addoliad cymysg. 1, Y mae yn tueddu i osod eglwys Iesií Grist yn mJilith dynion Tiéb gy- meriad bucTieddol, santaidd, ac ufydd- gar. Yn lle bod yr eglwys fel dinas yn sefyll ar fryn, y mae y byd an- nuwiol yn rhyfygu sefyll ar y bryn, drwy gymhelliad rhith-grefyddwyr, fel mai y byd y sydd yn cael dangos eu chwaeth, eu doniau, a'u hathrv- lith, a thrwy hyny Uethu doniaua thalentau yr eglwys—cuddio gogon- iant, harddwch, a chadernyd dinas y Brenin mawr! Y mae y byd ar y bryn yn cael ei foli, a'r eglwys yn y cymoedd yn cael ei gwarthruddo; y byd yn yr amlwg, a'r eglwys yn guddedig. Y mae y gynullheidfa gymysg fel gwely neu lestr ar gan- wyll, fel nad ydyw yn gallu pelydru ei goleuni llewyrchus ac ysplenydd. 2, Y mae yn ymddifadu yr eglwys o'i breintiau cysefin. Y mae y byd yn cael rhan a chyfran o bob gwyl, aberth, a defod berthynol i'r eglwys. Dylai yr eglwys gael pob addoliad, heb fod yn gysylltedig â dim afian ; dylai gael pob gwers briodol i'w hadeiladaeth, iddi ei hunan, ac yn enwedig ar ei hamser ei hunan, sef dydd yr Arglwydd ; oblegyd mai iddi hi ei rhoddwyd yn goffadwrìaeth o godi ei Phriod o byrth marwoldeb, yn orcbfygwr ar angau a'r bedd. 3, Y wae yn tueddu i galedu y gy- nullheidfa. Maent yn ymgaledu yn ngwyneb eu bod yn cael lle cy- mhwys i farnu a meddwl eu bod hwy cystal, os nad gwell nâ'r rhai sy