AT EIN GOEBWYR. &c. Crefwn ar ein Dadluwvr gofio nad yw terfynau yr Eyfforddwr yn ^w.-.CMi Íiî-Jynt «eidio vn ol ac yn mlaen oddwrth bwnc y ddadl. Boed lijyìt .liafod y pwu y« ^lijmdroi— cyrchu at y nôd. Dyna y llwy'br offeithiol i er- ; .'• ■ --i. •■•'.''.;. Erbyd iiyn hefyd wastraff ar amser a líe, hebìaw buddioli y dari: «y • . ^u.-Úi-m'. pwipdìol. %* Yr ydym yn dra diolchgar i'n cyfeilíion W. E. a W. R., am gynwysiad eu llythyrau carèdig. "Bydd yn hyfrydwch gân ein calon eu gweìcd hefyd yn talu ymweliad â ni yn Llanfaär. Gramadeg, gan W. Öwen, Bangor,—Y mae ein terfynau yn rhy brin i ni int o ddwyn y cywreinwaith hwn i syìw cin darllenwyr yn y Rhifyn presenol. Elfenan fraint drechwn iddo gael ein sylw yn y nesaf. gael y Ym- TALIADAU AM YR " HYFEORDDWR." Derbyniwyd oddwrth W. J., Porthmadog, 6s. Hefyd, derbyniwyd'ganddo lÔs,, tuag at ei gynhorthwyo, ac addewid o ddeg arall. J. G., Rhos, 6s. D. W,5 Rhos, 2s. Dymunir ar y rhai byny o Ddosbarthwyr yr Eyfforddwr na thalasant am y tri ì.hlíyu cyntaf o'r flwyddyn hon, i wneyd hyny yn ddioed. W. Watrin, Lìanfair. YSBYSIAD. Cyneiír Cyfarfod Biyneddol Eglwysi Diwyg'iadol Lloegr a Chymru yn Ngwrecsam, Swydd Dinbych, tua diwedd Gobphenhaf nesaf'. Pob eglwys a owylly*'' y'.iraoâ'r cyfryw, daníbned lythyr (yn cynwys sfamp i ddanfon atebiad a i'byfarw^ cdytidyd at. y danfonydd) at Mn. Ẁ. Bayley, Stationer, Weexham. Trosglwyddir Chaiu'g-Ieii ($<■!,< 'hiìe) erbyn y laf o Orphenhaf i'w llonwi. Dymunir ar i bob eyntnìllheidíd y sydd yii j».,.iwyddu am adferiad Cristionogaeth i'w ch.yfl.wr cynteíig anfon Cynrychiolwr i'r Cyf'.fíu'1 uchod. Y R H Y F E L . Y peth pwysicaf yn nghyswllt â'r pwnc hwn—y pwnc y sydd yn taflu pob peth arall, bron, o olwg a syìw pawb, o'r teyrn ar eu gorseddau hyd y rhai dystadlaf yn y tir—a gyhoeddir y dyddiau hyn ydyw ibd llyngesoedd Llocgr a Ffraine wedi ymosod ar dref borthladdol berthynol i Iiwsia, o'r enw Odessa, lle y gwnawd ciyn ddifrod. Sudd- wydd deuddeg o longau rhyfeì Rwsia, a llosgwyd tair-ar-ddeg o loìigau masnachol, yn eynwys un Awstriaidd. Ceisiwyd arbed y dref rhag ei difa, ond ni Iwyddwyd, heb ddinystrio rhai tai. Lladdwyd un o'r dẃylaw perthynol i'r llyngesoedd, a cblwyf- wyd deg. Y SENEDD. a'r Iwerddon, Chwanegir y doll ar y brâg hefyd ýn Lloegr a Chymru. Ÿ mae rheith- sgrif ger gwydd y Senedd er parotoi 50,000 ò'r Meiwyr ar y gwasanaeth gwasfadol (permanent duty.) Dyna aewydd da iawn yn ddiau i'r rhai sydd mor ffyddlon i'r fienines a'u gwlad, fel y dywedaat; ac yn enwedig i'r rhai o honynt y sydd â tìiylu- : oedd i'w cynaL i YMFUDIADAU 0 LYNLLEIFIAD. Oddwrth ystadegau y Llywodraeth, ymddengys fod 31,500 o ymfudwyr wedi gadael Llynlleifiad i fyned i Canada, Awstralia, a'r Unol Daleithiau yn ystod y mis diweddaf, yr hyn y sydd yn nifer mwy nag a adawodd lanau y Mersey erioed o'r blaen mewn un mis, Tebygol yw y bydd y nifer y mis hwn eto yn chwaneg nag oeddynt y mis o'r blaen. AEGUAPPWyD GAN G. BAYLEY, GW.UECSAM.