MARWOLAETH Y CRISTION. Spirit, leave thy house of clay, Ling'ring dust resign thy breath; Spirit, east thy chains away, Dust, be thou dissolved in death. Thus th' Almighty Saviour speaks, While the faithful Chrislian dies; Thus the bonds of lif'e he breaks, And the ransomed captive flies. Prisoner long detain'd below, Prisoner now with íteedom blest; Welcome from a world of woe, Welcome to a land of rest. Thus the choir of angels siug, As they bear the soul 011 high, While with halelujahs ring All the regions of the sky. (CTFIEITHIAD.) Ysbryd, gad dy deml brudd, Dy anadl. lwch, esgyno fry— Tsbryd, 'hed o'th rŵymau'n rhydd, Ymsudda, lwch, i angau du. Fel hyn llefara'r Ceidwad gwyn, Pan huna'r sant nr bwys ei íl'ydd— A rhwymau bywyd dyr fel hyn, Er codi'r caethwas f'ry yn rhydd. Carcharor fu mewn rhwymau gynt, Sy'n awr yn rliydd, a Uon ei wedd— Croesawiad ga ar neíol hynt, O'r byd o wae i wlad yr hedd. Pan fydd anírelion draw yn dwyn Yr ysbrydfry, hyn fydd eu sain— Ymchwýdda'u lialeliwiau mwyn Drwy lioll ardaloedd awyr gain. 1. G. Aled. (aeall.) Ysbryd, gad dy dŷ o glai, Nychlyd lwch, rho fyny'th chwyth; Ysbryd, tafl dy didau'n chwai, Lwoh, dadfeilia'n angau llyth. Fel hyn dwed'r Achubwr gwyr,* Pan y Cristion dreng drwy ffydd; •Gwyr— cryf, croew, galluog, dl'ualog, dilwgr, pur, &c. íel yn y geiriau gwyrf, gwyrth, gwyryf, a gwyrenig. Fel hyn rhwymau b.ywyd Ht, A'r gwared-gaeth 'hed yn i Iiydd. Caethor obry fu yn hir, Caethor 'naẃr â rhyddid cu ; Groesaw gâ o fyd o gur, Groesaw i orphwysiad fry. Fel hyn côr o engyl gân, Tra yn dwyn yr enaid fry, Pan eu haleliwiau'n dân Drwy holl fro yr awyr dry. Meibiadog. DYMUNIAD AM' DDYDDIMIAD Y DDEFOD O DAENELLU. Gwyn fyd na ddeuai dynol ryw I gredu yn gytun, Mai bed.ydd yw'r gorohymyn gwiw Osododd Duw ci hun." Gan adaw i ffol fympwy gwael Y daenell f'yn'd ar goîl: It ddefod lion 'does sail i'w chaei Drwy'r Ysgrythyraa oll. B'eth mwy Pabyddol is y rhotl, Nâ'r daenell geir mewn bri. Yn mysg crefyddwyr ?—Gwir ei bod Yn groes i dref'n ein Rhi. Bedyddio ydyw'r ordinad Sydd oosotiiad !-uw: Rhaid cadw'r oll o'i ddeddfau mad, Os iddo niynwn fÿw. Cyn ufyddau i fedydd dw'r, Rhaid in' o galon bur, Yn gyntaf, gredu yn y Gwr Fu tan yr hoelion dur. Caed cyfciliornad o bob rhyw Ei gonero gan y gwir, Fel llwyddo yr Efengyl wiw Tros wyneb mor a thir. AZAE1AH Ror.ERTs. TAENELLIAD. " Ewyllys-grefydd" llesgwyr afiach—bv<!, Yw bedydd piant liegach: Rh.\w babydd ydyw'r bwbach, Ac yn bod ar daleen bach! Teüchate. torpinn. S E C T . Y mae ysbryd sect jti hen ysbryd yn y byd creíyddol, ac y mae y byd crefyddol wedi ei reibio gan 3rsbrýd scct: â cbrefydd y mae a fyno, ac ar grefyddwyr y dylan- "wada. Mae y cytbraul hwn yn fwy o Satan nag un cythraul, ac ar gyfiif byny yn fwy anbawdd ei fwrw allan o ddynion. Yr oedd bwn a'i 'ddylanwad yn gryf ar ddysgyblion Crist', ar y decbreu. Gwelsant ryw un yn bwrw allan gythreuliaid yn enw Crist, a gwaharddasant iddo wneuthur y fatb beth, yn unig am y rbeswm sectol nad oedd yn canlyn gyda ni." Dyna yw cyfaredd ysbryd sect—" ni, gyda ni, canlyn gyda ni." Ond cawsant wers fendithiol gan eu Meistr, nad canlyn ni mo Gristionogaetb, Ebai efe, na wabarddwch iddo; canys y neb nid yw i'n herbyn, gyda ni mae. Gan hyny, nid sect, fel sect, y sydd yn gwneyd i fyny Gristion ; ond yn mhob cenedl y neb y sydd yn ofm' Duw, ac yn gweitbredu cyfiawnder, y sy gymeradwy ganddo ef. Yn nbŷ Cornelius y %wybu Pedr byn, a dyna y pryd y gadawodd ysbryd seet ef! Yr un yw natur a cbynddaredd yr ellyll bwn eto. Yr un modd y mae yn dylanwadu yn awr. Ni châ yr Hyfforddwr lonydd ganddo. Gwahardda iddo fwrw allan gytb- reuhaid y dyddiau byn, o sectwyr Cymru, am yr un sect-reswm, sef " am nad jw yn canlyn gyda ni." Y mae ysbryd sect yn fwy o ddinystr i grefydd, nag unrbyw ys- bryd yn y byd. Gall byd y nod annuwiol- ion y byd gytuno, a bod yn gyfeülion i'w gilydd fel dynion, tra nas gaÙ sectwyr fod felly! Na, nis gall bwn edrych yn rbadlawn ar, na bod yn gyfeillgar a chariad-