Skip to main content

s/rt YR HYFFORDDWR. Ctf. III.] MAWRTH, 1854. [Rhip. 3. SYLẂADAU AR DORI BARA. GAN MR. J, GBIITITHS, EHOS. [Mr. Goîi.,—Os bydd i tíhwi roddi lle yn yr " Hyfforddwr " i'r llythyr canlyaol, a dderbyD- iais oddwrth y brawd Griffiths, chwychwi, niä yn unig a wnewch gymwynas à mi, eithr hefyd a wnewch drugaredd â'r cyhoedd, drwy eu breintio â hyfforddiant bendithiol er iawn ddýall yr hyn yr ymdrinir ag ef, sef tori bara, a hyny bob dydd cyntaf o'r wythnos. Yr eiddoch yn ddiffuant, "W. Williams, Llanidloe».'} Aîtwtl Fbawd,—Wele fì yn ym- aflyd yn fy ysgrifell i'cli anerch, gän obeithio eich bod ehwi a'ch tyiu yn îach, fel fy hun a'm tylu. Diolch i Dduw am ei ddaioni tuag atom, yn dymorol ac yn ysbrydol. Derbyniais eich llythyr y 5 med cyfisol (Rhag. 1852), ac yr oedd yn dda iawa genyf ei dderbyn, fel pob llythyr a dder- byniwyf oddwrth gyfaiîl. X mae yr eiddoch chwi yn gynwysedig o des- tynau cymysg-rhai yn cynwys galar, ereill lawenydd, ac ereill synedig- aeth. Galar, am fod neb yn gwrth- wynebu ystyried pa beth yw gwirion- edd—iê, yn gwrthwynebu syml- •rwydd Cnstionogaeth: llawenydd, jod rhai yn diwygio, ac yn derbyn Cristionogaeth fel ei sefydlwyd gan yr apostolion: a synedigaeth,bod cre- aduriaid mor ffol na fynant weled! Pwy mor ddall â'r rhai hyn ? Ond ' m waeth tewi—fel yna mse plant dynion yn mhob oes! cymysgedig iawn—Thai fel y Thessaloniciaid, rhai fel yr Atheniaid, a rhai fel y Bere- aid. . Gresyn na byddai pawb yr un í'ath, a'r un fath hwnw yr un fath ft'r Bereaid : a diolch nad yw pawb yr un fath, ac yr un fath â'r Thes- saloniciaid. Cyfeìriasoch ofyniadau ataf, y rhai a allasech eu cyfeirio at amryw mwy galluog i'w hateb nâ mi; megis at "W. Jones, Porthmadog ; R. Rees, Maentwrog; J. Davies, gynt o'r Rhos. Pe cyfeiriasech hwy at un o'r rhai yna, cawseeh lawer cadarn- ach atebiad: eto gwn nad allasech eu cyfeirio at neb parotach i'w hateb, nâ'r un y gwnaethoch. Carwyf gynhorthwyo pawb, hyd y gallwyf, yn enwedig cyfaill a brawd, y caffof ei fod yn gofyn er mwyn gwybod. Ystyriwyf y pwnc yn un gofyniad, yr hwn ofyniad a ystyriwyf drach- efn yn ddyblyg, sef yr amser i dori bara,a'r dull o'i dori. Yrhan gyntaf a ystyriwyf bwyBÌcaf. Tori bara yw y pwnc. Nis gwn paham y mae eisieu ymofyn i'r pwnc hwn, pan ys- tyriwyf mor oleuedig yr ymddengys yn y Testament Newydd ; er hyny, gan fod y Uygredd o anfynycbu tori y dorth wedi dyfod i'r eglwysi—yn llygredd mor gyfíredin, ac yn hen lygredd bellach, nes yr amheua rhai y dylid ei thorì o gwbl—y mae eis- ieu ymo'fyn. Y mae eisieu hefyd am fod ereili drachefn a ystyriant son am dori y dorth yn fynychach nag y mae hyny yn arferol o'i wneyd gan eu brodyr, pa un bynag ai yn flyneddol, ai yn chwarterol, neu yn fisol, yn ddim amgen nâ hidlo gwy- bedyn; iê, yn waeth na diles—yn derfysgu! Ond goddefer i rai ag r mae eu cydwybodau yn anesmwyth