Skip to main content

"Fr mrodyr anwyl, na chyfeiliorn-wch."—Iago I. 16. YN NAWDD DUW A'l DANGNEF.—Y GWIR YN ERBYN Y BYD. TE HYFFORDDWR. Cyf. II. TACHWEDD, 1853. BM£. 11. TRAITHODAU:— I " Diaconiaeth.—At y Dy sgybl Cristionogol yn Merthyr ......... 201 g Svlwadau ar Ier. xiii.......................................................... 206 : w Doniau Eglwys Corinth ................................................... 210 Dylanwad y Bibl—At Syntax Mon .................................... 210 Dùwinyddiaeth y"Dysgedydd" .................,..................... 214 Efrydiaeth :— At Joshua Bogers, Bhosllanerchrugog .............................. 215 ,fc Prîdyddiaeth-.— % Y Cristion cystuddedig...................................................... 218 j 3 " Duwinyddiaeth y Dysgedydd" ....................................... 218 Y Dyn Pechod.................................................................. 218 Croeshoeliad Crist ............................................................ 218 i ä Fr Parch. J. Williams, Rhos............................................. 218 j > AMRYWION:— Y Mis .............................................................................. 218 Yr Argraffwasg.................................................................. 219 Biblau Newydcl ............................................................... 220 Pfraethebion.................................................................... 220 Cwedlau yr Aelwyd:— Gairyneibryd ............................................................... 220 Atebíad penderfynol......................................................... 220 Bedyddferch flraeth ........................................................ 220 Gair yn ei amscr ••........................................................... 220 LLÜNDAIN : HUGHËS AND CO., ST. MAETIN'S-LE-GrAND. GWRECSAM: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR, GAN G. BAYLEY. PKIS CEINIOG. "Chwiliwch yr ysgrythyrau."—Ioan V. 39.