Skip to main content

"At y Gyfraith, ac at y Dystiolaeth."—Esa. viii. 20. YN NAWDD DUW A'I DANGNE*. Y GWIR YN ERBYN Y BYD. TE HYFFORDDWÄ. Cyf. I. MEDI, 1852. Bhif. 9. g I (ípmijgínìi; W I TltAITHoDAU : — g | YTlawd ...............................................i...................................... 146 . | Darlith.—Pabycldiaeth yr Eglwysi Protestanaidd.............,................ 149 * j Y Ddalen Gribddeilaidd.................................................................. 158 £ í Gwaith yr Ysbryd.—(Parad o iudal 138).......................................... 156 g j Ailcnedigaeth y Testament Newydd,,,.........................,................... 158" 61 I Efuydiaeth : Gofynion ac Atebion.....................,........,.....................................,. 159 PrYDYDDIAETH :— Brwydry Groes.........................................................,.,...............,.. 180 Teimiadau y Cristion......................,.............................................. 16Q Marwolaeth fý Mam....................................................................... 160 IawnMabDuw.............................................................................. 161 AmBWION:— MisMedi ...................................................................................... 161 Ei Gofnodion .............................................................................. 161 Ei Hmsawdd ........................................................................... 16i Ei Leuadiaeth.......................................................................,...... 161 Ei Arddwriaeth.......................................,................................... 161 Addoliad Cymysg .................,..................................,...................... 162 Chwedlau ye AEI/WYD:— Y flwydd yn lladd y ddwyílwydd............,,....,................................,.., 164 Ffordd circithiol i gael trefu ar ferched ....... ,................................. 16* Daulwynog yn gwarchód gwyddau................................. ........,., 164 9 ' i • ■ - LLÜJNDAIN; HUGHES AND CO,, ST. MATiTIH's-tE-GRAFD. GWRECSAM: ARGRAFFW'ÎD DROS Y CYHOEDDWYR, GAN G, BAYtEY. PHIS CEIIÎIOGr. "ÇlIWILIWCHYR YSGRYTHYRAU."—lOAN V. 39.