Skip to main content

•. YR ARWEINYDD; NEÜ Gylchgrawn Misol at,wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Eiiif. 33.] MEDI, 1864. [Cyf. III. CYNwTSIAD. BEIENIADAETH YSGBYTHYBOL,— Tcdal. Nodiadau XXIII. ar Epistol laf Ioan - - - 193 Y Teulü,— Y pwysigrwydd o ffurfio Cymeriad Da pan yn Ieuanc - 197 Coethi Chwaeth -------- 202 Ye Ysgol Sabbathol,— Ymbarotöwch i fod yn Athrawon - 208 CONGL Y GWYB IEÜAINC,— Y mae arnoch eisieu Newidiad - - - - -212 COFNODION CEEFYDDOL,— Y Cyfarfod Misol ------- 214 Baeddoniaeth,— Y Fynwent --------215 Arwyddion Henaint ac Angeu - - - - - 215 Helyntion y Mis,— America - - - - - - - - -216 Terfysgoedd yn Belfast ------ 216 Y Neuadd Ddirwestol ------ 216 AMEYWYN,— Anffyddiaeth.....- - - 196 PBIS c^iisriOG^_______ ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. WILLIAMS, HEOL Y BONT, Ac ar werth gan y Dosbarthwyr penodedig yn mhob ardal.