Skip to main content

NEU Gylchgrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Ehif. 30.] MEHEFIN, 1864. [Cyf. III. CTNWTSI-LD. DUWTNYDDIAETH,— Tudal. Y ddau Wasanaeth ------- 121 Swyddau Crist _______ 125 COFNODION CREFYDDOL,— Cymanfa Casnewydd - - - - - - 128 Y Gymanfa Gyffredinol - - - - - -181 Y Cyfarfod Misol ------- 136 GWELLIANT MOESAU,— Gwallgof! hollolWallgof!..... 137 BARDDONIAETH,— Ymagoriad y Blodau ___-_- 141 Moses ar ben Pisgah yn gweled Gwlad Canaan - - 142 Englyn i'r Pryf Copyn - - - - - - 142 HELYNTION Y Mis,— America --------- 143 Denmarc --------- 143 Circassia --------- 143 Garibaldi --------- 143 Cau y Tafarnau ar y Sabbath ----- 143 Y Prwydr ddiweddaf - - - - - 144 YPab - - - - - - - - - 144 Marwoldeb Tafarnwyr ------ 144 Y Parch. Daniel Rowlands ----- 144 PRIS CEIiTIOC3-_ ABERYSTWYTH: ARGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. WILLIAMS, HEOL Y BONT, Ac ar werth gan y Dosbarthwyr penodedig yn mhob ardal.