Skip to main content

ss 'éí A j YR ARWEINYDD; NEU Gylcngrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Riiif. 20.] CHWEFROR, 1864. [Cyf. III. | CYNWYSIAD. BEIRNIADAETH YSGEYTHYROL,— Tüdal. Nodiadau XVII. ar Epistol laf Ioan 25 DüWINYDDIAETH,— Llwyddiant yr Efengyl ------ 29 Dr. M'Cosh ar Dduwinyddiaeth ddiweddar 34 Y Gymdeithas Eglwysig,— Gair at Eglwysi y Methodistiaid yn Sîr Aberteifi - 36 Cymdeithas y Beiblau,— Cymaint o Alwadau -------39 NODIADAU LLENYDDOL,— Esboniad newydd gwerthfawr ar yr holl Feibl - - 41 Darganfyddiad hen Lawysgrifau Hebrëig - - - 42 COFNODION CREFYDDOL,— Y Cyfarfod Misol -.....- 43 Daniel Rowlands ------- 45 Baeddoniaeth,— Ofnau a Gobeithion y Cristion ----- 46 Yr Envelope a Dirwest ------ 46 Aberth Crist Cymdeithae Diweirdeb ------ Hir a Thoddaid i'r Diweddar Barch. Daniel Rowlands, Llangeitho • Helyntion y Mis,—