Skip to main content

YR ARWEINYDD: NEU Gylchgrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Rhif. 23.] TACHWEDD, 1863. [Cyf. II. -í CYÎTwTSIAD. BEIRNIADAETH YSGRYTHYROL,— Tüdal. Nodiadau XIV. ar Epistol laf Ioan - - - - 241 Y Gymdeithas Eglwysig,— Gair at yr Esgobion a'r Diaconiaid - 245 Yr Achos Cenadol - - - -, - - - 247 Yr Ysgol Sabbathol,— Beth ddywed y Beibl am Ysgrifenu? - 251 Holiadau ar y*IX. bennod o'r Hyfforddwr- - - 253 Oriau Hamddenol,— Pa fodd i dreulio Oriau Hamddenol - 254 COFNODION CREFYDDOL,— Y Cyfarfod Mieol - - - - - - r 259 Cymanfa y Presbyteriaid - - - - - - 261 BARDDONIAETH,— Dydd y Pentecost - - - - - - - 262 Englynion i Mr. Rees Williams, Blaenpenal—Cwymp Dyn - - • - - ■- - 263 HELYNTION Y MlS,— America—Rwssia a Poland—Japan—Zealand Newydd 264 AMRYWION - - - - - - - 244,250, 258 :p:ris cei^stìog-. ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD A CHYHOEPDWYD GAN P. WIiLIAMS, HEOL Y BONT,, ' Ào arwerth gUn y Dosbarthwyr penodedig yn mhob ardaU