Skip to main content

ggg; YR ARWE!N¥DD; NEÜ Gylchgrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Ehif. 18.] MEHEFIN, 1863. [Cyf. H. CYNWTSIAD. BEIRNIADAETH YSGRYTHYROL,— Tüdal. Nodiadau IX. ar Epistol laf Ioan - 121 Y Gymdeithas Eglwysig,— Trallod a Hyder y Dyn Duwiol - - - - - 125 Am Swper yr Arglwydd ------ 128 Cyfarfodydd Ffasiwn Newydd - - - - - - 129 j|^ GWELLIANT MOESAU,— Rhag-gyfeillachau Ieuenctid Cymru, &c. - - 132 Yr Achos'Cenadol..... - - 137 COFNODION CREFYDDOL,— Y Cyfarfod Misol.......140 Agoriad Capel Siloh - - -- - - • 141 k Barddoniaeth,— Y Gwanwyn -------- 142 Yr Iesu a Wylodd.......143 Yr Haf.........143 Helyntion Y MlS,— America --------- 144 Poland --------- 144 Ysgrif Mr. Somes ------- 144 Cau y Tafarnau ar y Sabbath ----- 144 Marwolaeth Syr Cuìling Eardley - - - - 144 pbis oEnsrioo-- ABERYSTWYTH: argraffwyd a chyhoeddwyd gan p. williams, heol y bont, Ac ar werth gan y Dosbarthwyr penodedig yn , mhob ardal. mOám.................... 11 1111..............SSB