Skip to main content

YB NEU Gylehgrawn Misol at wasanaeth Llenyddiaeth, Addysg, Moesoldeb, a Chrefydd. Rhif. 8.] AWST, 1862. [Cyf. I. CTNWTSIAD. Cynghor i'r Ieuenctyd,— Tudal. " Ystyria lwybr dy draed" ------ 113 Y Gymdeithas Eglwysig,— Beth am y Gymanfa Weddi? - -116 Yb Ysgol Sabbathol,— Cwestiynau at wasanaeth yr Ysgol Sabbathol - -119 Y Teulü,— Rhaid i mi wneyd chwaneg dros fy Mam - - - 121 CONGL Y PLANT,— Y Goleudy........122 COFNODION CREFYDDOL,— Taith trwy Sîr Aberteifi......124 Y Cyfarfod Misol.......126 BARDDONIAETH,— Englynion i Edward Jones, Maes-y-plwm - - - 127 Y Cardotyn -------- 127 Yr Ysgol Sabbathol.......127 HELYNTION y Mis,— America --------- 128 Madagascar -------- 128 Y Gweithfäoedd Cotwm ------ 128 China.........128 Holland --------- 128 IpÌris OBrisrioa-- ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P. WILLIAMS, HEOL Y BONT, Ae ar werth gan y Dosbarthwyr penodedig yn mhob ardai.