PERDWD A YDYCH CHI YN YSTYRIED ADDYSG PRIFYSGOL? Os felly, darllenwch ymlaen GALLWN GYNNIG Dewis eang o gynlluniau gradd yng ngholeg mwyaf Prifysgol Cymru Cyfleusterau ardderchog er budd israddedigion ac olraddedigion fel ei gilydd Amrywiol weithgareddau, boed addysgiadol, ddiwylliannol neu hamdden Lleoliad deniadol yng ngerddi parc Cathays, yn rhan o ganolfan ddinesig hardd Caerdydd Holl adnoddau'r brifddinas a'i hamgylchfyd Am fanylion pellach, cysylltwch ar: SWYDDOG CYSWLLT YSGOLION PRIFYSGOL CYMRU, COLEG CAERDYDD BLWCH SP RHIF 921 CAERDYDD CF1 3XQ S (0222) 874455 CAERDYDD