Y Gwyddonydd L XXIX: RHIFYN 1 HAF 1991 DAEAR CYMRU