CYNEFIN Y CYMRO gan Tom Pritchard (Y Cyngor Gwarchod Natur) Iorwerth Roberts (o'r Daily Post) Y dyddiau hyn mae'r ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu'r amgylchfyd ar gynnydd, ac rydym yn ceisio gwerthfawrogi ein treftadaeth amrywiol yn ei chyfanrwydd byd natur a chymdeithas a diwylliant y bobl sy'n byw ar ddarn o dir arbennig. Cymru yw ein cynefin ni ac mae'r llyfr hwn yn ymdrin â'r problemau a'r datblygiadau wrth ymgyrraedd at gyd-bwysedd hapus rhwng y gwahanol elfennau hyn. 17 llun lliw Pris: £ 2.99 LLYFRAU LLAFAR GWLAD Cyfres o lyfrau ar feysydd megis yr hen borthmyn, tafodieithoedd, crefftau gwledig, enwau tafarnau, straeon gwerin, baledwyr a hen borthladdoedd. Llyfrynau difyr, llawn lluniau diddorol gan awduron megis T. Llew Jones, Aled Eames, Tegwyn Jones, Bedwyr Lewis Jones, Twm Elias ac Emrys Evans. Holwch amdanynt yn eich siop lyfrau leol neu anfonwch at y wasg: LLAFAR GWLAD Cylchgrawn chwarterol y werin yr iaith ar lafar gwlad hen draddodiadau a chrefftau chwedlau a straeon hiwmor Dim ond 45c y rhifyn! GWASG CARREG GWALCH, Capel Garmon, Llanrwst, Gwynedd. t* (06902) 261 Ffacs: (06902) 798 Ychwanegiad Gofynnodd Beti Llewelyn, awdur yr erthygl 'Salmonella a listeria mewn bwydydd' a gyhoeddwyd yn rhifyn 27/ 1, inni ychwanegu rhestr o'r cyfeiriadau a ddefnyddiwyd ganddi. 1. Hobbs a Roberts, Food Poisoning and Food Hygiene (Arnold, 1987). 2. Kerr et al, 'Listeria in cook-chill foods', Lancet, 1988 (2), 37-8. 3. Lund etal, 'Destruction oiListeria monocytogenes during microwave cooking', Lancet, 1989 (1), 218. 4. Mawer a Spain, 'Salmonella entiritis Phage type 4 and hens' eggs', Lancet, 1989 (1), 280-1. 5. Mason and Vines, 'Eggs and the fragile food chain', New Scientist, 120 (1988), 10-11. 6. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Food Hygiene. Report on a Consumer Sun'ey (1988). 7. Sadler, 'Listeria Nutrition and Food Science, 116 (1989), 4-6. 8. World Health Organization, 'Salmonellosis control: the role of animal and product hygiene', Technical Report Series (1988), 774.