YSGOLORIAETHAU I IS-RADDEDIGION Astudiaethau Morwrol 4 Bioleg Gymwysedig 3 Cemeg Gymwysedig 3 Electroneg 3 Ffiseg Mathemateg 3 Ystadegaeth Bancio a Chyllid Economeg Cyfrifeg 3 Gweinyddiaeth Busnes Saesneg 2 Y Gyfraith 5 Cynigir Ysgoloriaethau gan UWIST yn y pynciau a'r niferoedd a nodir uchod ar sail canlyniadau Lefel A. Ymholiadau i'r Swyddog Derbyniadau, UWIST, Swyddfa'r Post Rhif Blwch 68, Caerdydd CF1 3XA Prifysgol Cymru Heb Dreth £ 900 Peirianneg Drydan 3 MYNEDIAD 1985 £ 100 y tymor am naw tymor Heb Brawf Moddion Peirianneg Electroneg Peirianneg Fecanyddol Peirianneg Gynhyrchu Peirianneg Sifil 3 Cynllunio Dinesig 3 Pensaernïaeth 4 Fferylleg 6 Opteg Ophthalmig 3 Seicoleg 3