Mynegai i'r Ail Gyfrol ar Hugain AWDURON Ball, Martin J., 47 Closs-Parry, Norman, 92 Chambers, Ll. G., 22, 56 Davies, J. Philip, 16 Davies, Owain Wyn, 5, 40, 63, 74 Evans, Aneurin, 37 Evans, Meredydd, 57 Griffith, G. Wynne, 18, 60 Hughes, R. Elwyn, 22, 44, 102 Huws, Ted, 24 Jones, Arwel, 88 Jones, Gareth, 51 Jones, Hefin, 52 Jones, J. Prys Morgan, 51 Jones, J. R., 81 Owain, Nia Rhiannon, 24 Owens, A. R., 96 Parry, H. Geraint, 51 Pearson, Peter, 90 Phillips, Glyn O., 3, 35, 57, 71, 85 Phillips, Rhiain M., 79 Positron, 9, 39, 79 Pritchard, Tom, 88 Roberts, H. Gareth Ff., 17, 24, 103 Rowlands, Meilyr, 91 Thomas, Ben, 29 Wiliam, Eurwyn, 12 Williams, Iolo Wyn, 26, 58 Williams, Iwan Bryn, 23 Williams, Iwan Prys, 9 Williams, Melfyn, 104 Ysgol y Grango, 91 PYNCIAU A Ellir Dysgu 'Gwyddoniaeth'? (I. W. Williams), 58 Y Blaned Iau (O. W. Davies), 5, 63 Byd y Microprosesor-I (A. R. Owens), 96 Comed Halley (I. P. Williams), 9 Cyfrifiaduron-yn y Cartref a'r Gymdeithas (N. Rh. Owain), 24 Cynefin (A. Jones, T. Pritchard), 88 Dau o Gewri'r Ffydd (G. O. Phillips) 85 Dracontiasis (H. Jones), 52 Dysgu Gwyddoniaeth yn yr Ysgol Gynradd (N. Closs-Parry), 92 Y Ffliw a Pholitics (G. W. Griffith), 18, 60 Golygyddol (G. O. Phillips), 3, 35, 71 Tyllau Duon (O. W. Davies), 74 Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol (B. Thomas), 29 Hanes yr Haul a'r Sêr (A. Evans), 37, 104 Isotopiau, Amersham, a'r Cysylltiad Cymreig (J. R. Jones), 81 Llygaid o Sri Lanka (Rh. M. Phillips), 79 Melinau Eithin (E. Wiliam), 12 Pelydrau-X a'r Seinegydd (M. Ball), 47 Pigion o'r Ysgolion, 16, 50, 90 Poenyn Penna' (Positron), 9, 39, 79 Sebon Meddal a Phinsiad o Halen (I. W. Williams), 26 Y Silff Lyfrau, 22, 56, 102 T. E. Llundain; Arloeswr Gwyddoniaeth Gymraeg (R. E. Hughes), 44 Y Tyllau Gwynion (O. W. Davies), 40 LLYFRAU Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Nature in Wales. A Natural Science Journal for Wales and the Border- land, vol. i, pt. 1, 22 Atherton, M. A., Duncan, T., Mackean, D. G., a Murray, John, Science for Today and Tomorrow, 51 Brekhmann, I. I., a Nesterenko, I. F., Brown Sugarand Health, 22 Chalmers, A. F., What is this thing called science?, 102 Clegg, C. J., a Pound, A. F., Test your Biology/ Questions and Answers, 104 Davis, Philip J., a Hersh, Reuben, The Mathematical Experience, 22 Duncan, Tom, Physics for Today and Tomorrow, 91 Evans, Aneurin, Serydda, 23 Eysenck, H. J., a Nias, D. K. B., Astrology, 102 Flegg, Graham, Numbers: Their History and Meaning, 56 Folland, C. B., Graded Examples for ‘O’ Level Physics, 102 Henkel, Mary a Kogan, Maurice, Government and Research: the Rothchild experiment in a government department, 57 Hoyle, F., a Wickramasinghe, C., Evolution from Space, 102 James, Ifan L. (gol.), Gwreiddiau Gwyddoniaeth (Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth), Trafodion Rhif 6, 56 Kitcher, P., Abusing Science, 102 Macfarlane, Gwyn, Alexander Fleming: The Man and the Myth, 85 Mackean, D. G., Transport in Plants, 24 Neugebauer, O., Astronomy and History, Selected Essays, 22 Terry, C., Using Microcomputers in Schools, 103 Wilson, David, Rutherford: Simple Genius, 85