y gwyddonydd GWASG PRIFYSGOL CYMRU CYFROL 12 RHIFYN 3 MEDI 1974