y gwyddonydd GWASG PRIFYSGOl CYMRU CYFROL 12 RHIFYN 2 MEHEFIN 1974