y gwyddonydd GWASG PRIFYSGOl CYMRU CYFROL 12 RHIFYN 1 MAWRTH 1974