Fox, Brian A., a Cameron, Allan G., Food Science-a Chemical Approach, 44. Gain, Coleman J., a Olive B., Introduction to Herpetology, 43. Hughes, R. E., Human Dietary Patterns and Technological Change, 45. Jones, J. Tysul, Athro Evan James Williams, D.Sc., F.R.S., Gwyddonydd o Gymro Byd-enwog, 43. Mackean, D. G., Experimentai Work in Biology, 223. Radiochemistry, C. A. W., 223. Safeguards in the School Laboratory, A. S. E., 152. Sands, Margaret K., Problems in Plant Physiology, 45. GWASG PRIFYSGOL CYMRU 'ABER' 1872-1972 Llyfr dwyieithog i ddathlu canmlwyddiant Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, gan Syr Ben Bowen Thomas, cyn-fyfyriwr, cyn-aelod o'r staff, a Llywydd presennol y Coleg. Tt. 110. Pris: clawr caled £ 1.50; clawr meddal £ 1.00. THE UNIVERSITY COLLEGE OF WALES ABERYSTWYTH 1872-1972 Hanes llawn 'Y Coleg ger y Lli'. Stori ramantus, ddiddorol a chyffrous. a'r llwyddiant a ddaeth yn sgîl y brwydro caled. Mae'r llyfr yn gyfraniad pwysig i Hanes Cymru Fodern. Dr. E. L. Ellis. Tt. 353. 14 o ddarluniau. Pris £ 5.00. HANES CYMRU YN Y DDEUNA WFED GANRIF Ceir penodau ar: Cymru Elis Wyn; Yr Hen Eglwys Loeger; Y Sentars: Methodistiaeth yng Nghymru; Cymru Twm o'r Nant. R. T. Jenkins. Tt. 148. Argraffiad newydd 1972. Pris £ 1.00. HANES CYMRU YN Y BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG Ceir penodau ar: Cymru a Gwleidyddiaeth 1776-1789; Ceidwadaeth 1789-1843, Rhyddfrydiaeth 1815-1830. R. T. Jenkins. Tt. 202. Argraffiad newydd 1972. Pris £ 1.00. Cyfres 'Writers of Wales' GWENALLT, gan Dyfnallt Morgan. GWASG PRIFYSGOL CYMRU, MERTHYR HOUSE, JAMES STREET, CAERDYDD Searle, Elsa J., The Rivers of Monmouthshire: a Geomorphological Study, 44. Springer-Verlag, Science and Synthesis, 94. Tooley, Peter, High Polymers, Fuels, Expìosives and Dyestujfs, 44. Tooley, Peter, Fats, Oils and Waxes, 44. Tooley, Peter, Chemistry in Industry: Food and Drugs, 223. Wallace, H. G., a Cowell, V. W., Chemistry, An Electronic and Structural Approach, 223. Waller, Robert, Just Consequences, 44. Yudkin, John, Pure, White and Deadly: The Problem of Sugar, 222. Pris 75c.