CYNIGIR cyfrol rwymedig o Y GWYDDONYDD am yr ateb cywir (neu'r un gorau!) cyntaf a agorir ar Chwefror laf. Cyhoeddir yr enw buddugol yn rhifyn Mawrth. Gellir rhoi'r atebion ar daflen o bapur i osgoi tynnu'r dudalen o Y GWYDDONYDD. Pôs Croes-eiriau Gwyddonol (yn bennaf) Anfoner pob ymgais i— 'Pôs CROESEIRIAU'R GWYDDONYDD' i gyrraedd erbyn Chwefror taf, 1973. GWASG PRIFYSGOL CYMRU MERTHYR HOUSE JAMES STREET, CAERDYDD