Anghydfod Y mae pont Britannia yn debyg iawn i bont üonwy, yn ei chynllun, ac yr oedd Stephenson yn jobeithio y gallai orffen y bont honno cyn dechrau j gwaith ar y Fenai, rhag ofn y deuai problemau .innisgwyl i'r amlwg. Bwriad y cwmni rheilffordd oedd agor y ddwy bont yn agos i'w gilydd, ac felly gorfodwyd ef i adeiladu'r ddwy yr un amser. Yn ystod seremoni agor pont Conwy cymerodd Stephenson lawer o'r clod, a soniodd fel y cafodd gymorth gan Fairbairn a Hodgkinson. Nid oedd Fairbairn yn fodlon ar hyn a dechreuodd ddweud mor araf y bu Stephenson i roi'r gorau i'w syniadau cyntaf-syniadau a oedd braidd yn beryglus ym marn Fairbairn. Bu Hodgkinson hefyd yn honni mai ef a feddyl- Atgyweirio'r bont ar ôl tân 1970