y gwyddonydd GWASG PRIFYSGOL CYMRU GYFROL 10 RHIFYH 4 RHAGFYR 1972