YN ystod y blynyddoedd diwethaf sefydlwyd cymdeithasau gwyddonol yng Nghaerdydd ac Aberystwyth er mwyn trafod materion gwyddonol yn Gymraeg. Fel rhan o'r mudiad hwn daeth nifer o wyddonwyr ynghyd yn yr Eisteddfod Gened- laethol ym Mangor eleni i ffurfio Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol. Fel rhan o'r ymgyrch i ennill cefnogaeth i'r fenter agorwyd 'Pabell Wyddonol' ar faes yr Eisteddfod. Ynddi cafwyd arddangosfa wyddonol a baratowyd gan aelodau o'r cymdeithasau yn Aberystwyth a Chaerdydd. 'Roedd y babell yn atyniad mawr i bobl o bob oed trwy'r wythnos ac ymaelododd nifer helaeth ohonynt gyda'r Gym- deithas. ATHROFA GWYDDONIAETH A THECHNOLEG PRIFYSGOL CYMRU PARC CATHAYS, CAERDYDD ADEILADU ASTUDIAETHAU CYMDEITHASOL ASTUDIAETHAU MOROL CEMEG DIWYDIANNOL CYFFURIAETH CYFRAITH ECONOMEG ELECTRONEG FFERYLLIAETH FFISEG GWEINYDDIAETH Darperir nifer o gyrsiau wedi-gradd; a chynigir ysgoloriaethau ymchwil. Mae gan y Coleg ei gyfrifiadur electronig a'i labordy iaith ei hun. Ceir y Prospectws a phob manylion oddi wrth Gofrestrydd y Coleg. Y Cymdeithasau Gwyddonoi UN O GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU Prifathro: A. F. TROTMAN-DICKENSON, D.SC. Cynigir CYRSIAU GRADD mewn Rhai o amcanion y Gymdeithas fydd hyrwyddo sefydlu cymdeithasau gwyddonol eraill tu mewn a thu fas i Gymru. Gobeithir cynnal cynhadledd breswyl flynyddol i gydgysylltu eu gweithgareddau. Ceir manylion pellach oddi wrth yr Ysgrifennydd Dr. Iolo ap Gwynn, Adran Swoleg, Coleg y Brifysgol, Aberystwyth. MATHEMATEG A'I CHYMWYSIADAU OPTEG OFFTHALMIG PEIRIANNEG GYNHYRCHIOL PEIRIANNEG FECANYDDOL PEIRIANNEG SIFIL PEIRIANNEG DRYDANOL PENSAERNÏAETH TRAFNIDIAETH YSTADEGAETH A. R. BOYNS