ARORAFFWYD YNG NGHYMRU GAN WILLIAM LEWIS (ARGRAFFWYR) CYF. CAERDYDD