Mae Cambrian Wedi'u Cysylltu'n Dda Gall gwasanaethau Cambrian Airways o Gaerdydd eich cysylltu ag unrhyw fan a fynnoch. Teithiau uniongyrchol i BELFAST-BOURNEMOUTH-CORK GUERNSEY-JERSEY-MANCEINION PARIS Cysylltiadau rhyngdeithiol ym Mharis i weddill Ewrop a thu hwnt, ac ym Manceinion i Ogledd America. Am ragor o fanylion ymofynner â'ch Cwmni Trefnu-teithio neu â Cambrian Airways, Swyddfa Reservations a Sales, Wood Street, Caerdydd. (Ffôn: 22555) CAMBRIAN AIRWAYS A B.E.A. Associate Company