Y GWYDDONYDD Cylchgrawn Gwyddonol CYFROL V: RHIFYN 2 MEHEFIN 1967 CYNNWYS: Golygydd: Td. DR. GLYN O. PHILLIPS GOLYGYDDOL 57 Adran Cemeg Coleg y Brifysgol 'Y NATURIAETHWR GOREU YN EWROB', RHAN I Caerdydd F. V. Emery 60 CORFFORAETH RAND Ll. C. Chambers 68 Bwrdd Golygyddol: CYMRU EIN GWLAD: MR. JOHN BOWEN CYFNEWIDIADAU YN Y DEFNYDD AR DIR CYMRU MR. LLEWELYN CHAMBERS J. A. Taylor 72 DR. HOWARD E. F. DAVIES DEBYGWN I W. Freeman Evans 81 DR. ELWYN HUGHES TREULIAD CYFFURIAU R. Tecwyn Williams 82 MR. LLYWELYN PHILLIPS OEDRAN Y DDAEAR VernonJ.Davies 87 DR. IOLO WYN WILLIAMS Y DDWY DDAMCANIAETH AM Y CREU MEWN COSMOLEG Darlun y clawr: I. P. Williams 91 Astranaut Edwin Aldnn yn ystod ei daith yn y gwagle HWB I'R GALON 100 gyda Gemini 12 Y SILFF LYFRAU W. Mathew Wiìliams 102 Cynlluniwyd y clawr gan NODIADAU O'R COLEGAU 104 Kevin Eccleston GEIRFA 107 CAERDYDD GWASG PRIFYSGOL CYMRU 1967 PRIS: 3/6 Y RHIFYN; I DANYSGRIFWYR 10/- Y FLWYDDYN AM BEDWAR RHIFYN