Y GWYDDONYDD CYFROL 5:RHIFYN 2: GWASG PRIFYSGOL CYMRU:MEHEFIN:1967