Skip to main content

CYFROL V, RHIF 12 HYDREF 1935 OCTOBER Yn y Rhifyn Hwn: EIN RADIO A'R DDRAMA (John Rhys) CERDDORION YN DISGWYL (Dewi Emrys) DIM SAESNEG YN YR YSGOLION (W. A. Bebb, wrth ateb D. R. Evans) DYSGWCH ADNABOD EICH ARDAL (Dr. R. Alun Roberts) FY ATGOFION AM IDDEWON (Edgar Phillips) HIL Y CYMRY (Dr. Julius Pohorny) GYDA'R HYNAFIAETHWYR (R. C. Roberts) STORI: LLWYD PATAGONIA HEB HANES HEB GENEDL (A.H.Dodd) Y BARDD MAIN ETO (Clericus Vagans) DARLUN 0 AFON GLASLYN (R. Cecil Hughes) DYFFRYN LLE CLADDWYD TLYSNI (Ioan Morgan) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r By d i Gyd PRIS 6D Adeiliwch Iechyd Y MAE'R hwyrnosau iasoer yn ein rhybuddio mewn pryd f fod misoedd yr hydref a'r gaeaf yn agosíu â'u gwyntoedd oerion, eu glaw, a'u niwl. Bydd arnoch angen digon o adncddau-wrth-gefn, yn nerth ac yn fywyd, i'ch amddiffyn rhag annwyd, peswch ac anhwylderau eraill. Tuag at adeilio'ch egnion gwrthsefyll cynhenid, y mae rhaid y wrth faeth cyfaddas. I sicrhau hyn, gwnewch Ovaltine yn ddiodfwyd dyddiol ichwi. Wedi baratoi'n wyddonol o nnoedd gorau brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd- ddodwy, y mae Ovaltine yn ddiguro tuag at gynnal icchyd ac egni perffaith. 7 0 achos ei werth goruchaf, 'Ovaltme yw'r diodfwyd dyddiol mewn miloedd dirifedi o gartrefi drwy barthau'r byd. 'OVALTINE' Y Dìodfwyd Goruchaf at Iechyd Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3.